Viktige elementer for optimal sitteposisjon

Tilt-in-space

Justerbar ben- og fotstøtte

For personer med nedsatt evne til selv å gjøre små justeringer i sin sitteposisjon er det spesielt viktig å fokusere på en «dynamisk» sittestilling.
Sittesystemer som tar høyde for disse elementene gir utallige justeringsmuligheter for å møte den enkelte brukers fysiske krav og for å kunne unngå at brukeren blir «fiksert» i samme posisjon over lengre tid.
Justeringsmulighetene gjør det mulig å endre trykkbelastningen på utsatte områder.

Tilt-in-space funksjonen gjør det mulig for brukeren å bli lent fremover eller bakover, samtidig som posisjonen av knær og ben blir opprettholdt. Hvileposisjon kan oppnås ved å lene ryggdelen bakover, mens hofte og bekkenposisjon blir opprettholdt. En vinkel på 110 grader mellom stolens sete og rygg sikrer at brukeren ikke glir fremover og får en nedsunket holdning av overkroppen. Ved å endre vinkelen mellom sete og rygg, og dermed ryggens posisjon, vil trykkfordelingen også endres hvilket virker forebyggende mot at det bygges opp høyt trykk ved enkelte anatomiske områder.

Alder og sykdom kan redusere lymfe- og blodsirkulasjon. Sirkulasjonen i benene påvirkes av hjertets evne til å pumpe blod rundt i kroppen. Ved å løfte og strekke benene påvirkes blodgjennomstrømningen, og blodet strømmer lettere gjennom kroppen og hjertet behøver ikke jobbe så hardt. Benvinkel brukes også for å forebygge ødemer og opphobning av væske.

 

De følgende sittemodellene er utviklet for å tilfredsstille de fleste behov for sittende. Dette være seg stoler tilpasset på individuelle mål, ultimat komfort til personer med muskel- og leddproblematikk eller multi-funksjonelle, dynamiske sittesystemer for de som trenger mer støtte og innstillingsmuligheter.

Fleximed as - Semsveien 40 - 3302 Hokksund - Norway

Phone: +47 93 04 57 11 - Mail: arne@fleximed.no - www.fleximed.no / fleximoover.no