OPTIMAL SITTPOSITION

Viktiga element för optimal sittposition

För personer med nedsatt förmåga att själva ändra position i sittande är det extra viktigt att fokusera på en dynamisk ställning. Sittsystem utvecklade för att möta varje enskild persons fysiska behov. Bibehålla en bra sittposition under längre tid kräver många justeringsmöjligheter. Många justeringsmöjligheter gör det också möjligt att ändra belastningen på utsatta områden.

 

Tilt in space

Funktionen gör det möjligt för användaren att luta både framåt och bakåt samtidigt som knän och bens position bibehålls. Med en vinkel på 110 grader mellan stolsdyna och stolsrygg förhindras användaren att få en nedsjunken hållning i överkroppen. Högt tryck på kroppen förebyggs även av Tilt in space funktionen.

 

Justerbart ben- och fotstöd

Ålder och sjukdom kan reducera lymf- och blodcirkulationen. Hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen kan då påverka blodcirkulationen i benen. Genom att lyfta och sträcka benen påverkas blodflödet positivt och blodet flödar enklare genom kroppen. Hjärtat behöver då inte arbeta lika hårt. Benvinkeln används också för att förebygga ödem och vätskeansamlingar.

 

Följande sittmodeller är utvecklade för att tillfredsställa dessa behov. Dessa stolar är skräddarsydda utifrån patientens behov. Ultimat komfort till personer med muskel- och ledproblematik eller multifunktionella och dynamiska modeller för de som behöver mer stöd och inställningsmöjligheter.

Fleximed as

Moesbakken 72 - 8410 Rønde - Denmark

Phone:+45 51 21 29 40

Mail: charlotte@fleximed.no

www.fleximed.dk

All rights reserved - © Fleximed as - 2019

Fleximed as

Semsveien 40 - 3300 Hokksund - Norway

Phone: +47 93 04 57 11

Mail: arne@fleximed.no

www.fleximed.no / fleximoover.no