Tunge dyner

Vi leverer dyner med vekt som virker

beroligende på brukeren.

 

Dynene leveres i ulike mål og vektklasser.

Fleximed as - Semsveien 40 - 3302 Hokksund - Norway

Phone: +47 93 04 57 11 - Mail: arne@fleximed.no - www.fleximed.no / fleximoover.no